Метални конструкции

Фирма Аделит може да изпълни широка гама от метални конструкции – козирки, навеси, носещи конструкции за сгради, целостно метално скеле на сграда, каси за врати, гаражи и портали, метални стелажи и други конструкции от метал.

Фирмата успешно участва в изграждането на метални конструкции на новия терминал на летище София.

Метални конструкции на терминал 2 на летище София

Навеси, изпълнени с метална конструкция