Дворни врати

Тези врати се изработват по предварително съгласуван с клиента модел, съобразен най-добре с неговите изисквания и особеностите на терена. При тях няма ограничение по размери. Същите могат да бъдат снабдени с модерни автоматични системи, със и без дистанционно управление

  • радиални врати – с панти
  • плъзгащи се врати – включително големи портали
  • конзолни врати – без окачване